Müşteri Hizmetleri

0 342 324 25 25

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında izin işlemleri * Çevre Mühendisliği ve Çevre Görevliliği Hizmeti * Geçici Faaliyet Belgesi * İzin Lisans Başvuruları * Geri Kazanım ve Bertaraf Lisansları * Beyan ve Bildirimler