Müşteri Hizmetleri

0 342 324 25 25

atik-yonetimi_1Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliği ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetim faaliyetleri

*Atık Minimizasyonu

*Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar

*Ambalaj Atıkları

*Geri Kazanım ve Bertaraf İşlemleri

*Atık Beyanları

* Ulusal Atık Taşıma Formları