Müşteri Hizmetleri

0 342 324 25 25

Gaziantep UZMAN olarak; çevre, iş güvenliği danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla
kurulmuştur. Çevre mevzuatı kapsamında izin ve lisans süreçleri, çevre yönetimi, Sürekli Emisyon
Ölçüm Sistemleri (SEÖS), Sera gazı emisyonları yönetimi, Kirlenmiş sahalar ve toprak kirliliği ile ilgili
konulardaki çalışmalar şirketimizin danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. Şirketimiz çalışma alanları
içerisinde anlaşmalı ve yetkili laboratuarlar tarafından yapılan emisyon, hava kalitesi, gürültü, titreşim,
KGS2, atıksu, atık ve iş sağlığına yönelik ölçüm ve analiz çalışmalarının organizasyonu, hazırlanan
raporların ilgili mevzuata göre kontrolü ve değerlendirilmesi de bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi”ne sahip
kuruluşlardan biri olan şirketimiz, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir kalkınma prensibini
benimseyen ve bu günün ötesinde hedefler belirleyen kuruluşlar arasında seçkin bir referansa sahiptir.

 

Şirket vizyonumuz;

Çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinci ile çalışmalarını sürdüren, konusunda uzman, değerlerine
sadık, güvenilir hizmet anlayışıyla alanında akla ilk gelen ve daima tercih edilen bir danışmanlık şirketi
olmaktır.

 

Şirket misyonumuz,

Hizmetlerimizi kalite ve etik değerlerden ödün vermeden beklentileri de aşan şekilde sunmaktır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5491 Sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun resmi gazetede yayınlanması ile bu kanun ve bu kanunlara istinaden yayımlanan yönetmelikler siz değerli yatırımcılarımıza bir çok sorumluluk getirdiği yatsınamaz bir gerçek olmuştur. Bu bağlamda yatırım aşamasında veya Çevre ve Şehircilik ile ilgili kurumların denetim ve kontrol zamanlarında cezai durumlara düşmemek için gerekli tedbirlerin bu işin uzmanları tarafından önceden alınması gerekli başvuruların zamanında yapılması önem arzetmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında kurumunuzun / kuruluşunuzun bilgilendirilmesi gerekli raporlamaların yapılması ve işlemlerin sonuçlandırılması için çözüm ortağınız olmaktan memnuniyet duyacaktır.

DEĞERLERİMİZ;

Çalışmalarımızdaki önceliğimiz; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve aynı zamanda çevredir. Gaziantep Uzman’nın etik kuralları bütün çalışanlarımız için bağlayıcıdır. *Uzun vadeli kalite * iş sağlığı ve güvenliği * Güvene dayalı sorumluluk dağılımı * Nitelikli eğitim * İş sağlığı ve güvenliği * Güvene dayalı sorumluluk dağılımı * Mevzuatlara, standartlara ve lisanslara sıkı bağlılık. * Sürdürülebilir kalkınma için gönüllü katılım