Müşteri Hizmetleri

0 342 324 25 25

ced_1Geliştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesinde ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasında izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek tüm çalışmalar ÇED olarak tanımlanmaktadır. * Bu kapsamda işletmeniz için; ÇED Belgesinin alım süreci faaliyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması.