Müşteri Hizmetleri

0 342 324 25 25

emisyon_1İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya ve toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salınımı EMİSYON olarak tanımlanmaktadır.

* Emisyon Kaynaklarının Fiziksel Şartları

* Emisyon/İmisyon Ölçümleri ve Raporlanması

* Emisyon Konulu Çevre İzin Belgesi Alımı