Müşteri Hizmetleri

0 342 324 25 25

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında izin işlemleri

devamı

ÇED

ced_1

Geliştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesinde ya da çevreye zarar vermeyecek…

devamı

ATIK YÖNETİMİ

atik-yonetimi_1

Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliği ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması..

devamı

 

EMİSYON

emisyon_1

İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya ve toprağa doğrudan…

devamı

GÜRÜLTÜ

gurultu_1

* İş Yerinizin Gürültü Ölçümleri ve Raporlanması

* Gürültü İzni

devamı

GSM RUHSATI

gsm-ruhsati_1

Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan…

devamı

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

endustriyel-kimyasallar_1

Kazan-Buhar ve Kondens Kimyasalları

* Soğutma Suyu Kimyasalları

devamı

HAVUZ KİMYASALLARI

havuz-kimyasallari_1

* Klor (Sıvı)

* Klor (Tablet)

devamı

SU VE ATIKSU ARITMA

su-atiksu-aritma_1

* Atıksu Deşarj Konulu Çevre İzni

* Evsel ve Endüstriyel Su / Atıksu Arıtma Sistemleri Projelendirilmesi

devamı

TARIM VE HİBE PROJELERİ

tarim-hibe-projeleri_1

Kırsal Kalkınma ve Proje Desteklerinin Takibi

devamı